Vasabygdens område

Vasa Marthadistrikt har närmare 1000 medlemmar och cirka 45 föreningar och kretsar. Välkommen med i en förening eller krets.

Har du andra eventuella frågor, tveka inte över att ta kontakt med distritkets ordförande Marita Ehnström.

Aktuellt

Gör-Om-Mig dag vid Folkhälsans Hus

Välkomna på Gör-Om-Mig dag till Smedsby 7.4!
30.03.2019 kl. 17:36

Distriktets Vårmöte i Smedsby

Vasabygdens Marthadistrikt bjuder in till Vårmöte! Onsdagen den 13.03.2019, kl.18.00
19.02.2019 kl. 21:05
Kontaktuppgifter

Kontakt

Marita Ehnström
Ordförande
marita.ehnstromgmail.com
050 5149 699

 

Styrelsen 2020

I vice ordf. Kristina Vesterback, Petalax Mf                
ers. Sofia Stordfors, Petalax Mf

II vice ordf. Anne Ohls, Replot Mf                              
ers. Chatarina Nåhls, Replot Mf

Marianne Vikman, Helsingby-Toby Mf                             
ers. Britta Beijar, Karperö Mf

Inga-Lill Vestergård, kassör inom styrelsen, Vassor Mf
ingalill.vestergard@gmail.com
050 5293 561 (kvällstid)                      
ers. Christel Nybäck, Kvevlax Mf

Seija Knipström, sekreterare inom styrelsen, Gerby Marthakrets   
seija.knipstrom@vaasa.fi
044 3466 022 (kvällstid)                   
ers. Margareta Björk, Dragnäsbäck Mf

Eivor Sundbäck, Malax Mittemellan mf                       
ers. Gun-Britt Thomasfolk, Smedsby Mf

Jessica Örn-Esselström, Ruth Mf
ers. Mikaela Nykvist, Solf Mf                  

Solveig Nykvist, Vörå Mf                                    
ers. Margit Grind, Koskeby Mf