Distriktets Vårmöte i Smedsby

19.02.2019 kl. 21:05
Vasabygdens Marthadistrikt bjuder in till Vårmöte!
Onsdagen den 13.03.2019, kl.18.00

Till

Marthaföreningar och kretsar i Vasabygdens Marthadistrikt
 

INBJUDAN TILL VÅRMÖTE

 

Härmed är NI ALLA hjärtligt välkomna till Vårmöte onsdagen den 13 mars 2019 kl. 18.00 vid Folkhälsans hus i Smedsby (Seniorpunkten), Niklasvägen 1.

 

Ärende: Vårmöteshandlingar

  • Kaffeservering från kl.17:45 – Kaffe med dopp à 4€
  • Föreningarnas valda ombud har med fullmakt (enligt stadgan)!
  • Vårmötet inleds ca kl.18:15
  • Föreningarna/kretsarna tar med en lotterivinst á 10 euro – tack på förhand!
  • Efter vårmötet hålls en föreläsning om diabetes

 

Förhandsanmälan, senast onsdagen den 06.03 till distriktets ordförande Marita Ehnström: 050-514 96 99 alt marita.ehnstrom@gmail.com eller till distriktets sekreterare: Daniela Berlin: 050-572 00 60 alt. danielaberlin@hotmail.comkvällstid. Meddela även om ev. allergier.

 

VI ÖNSKAR ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

 

VASABYGDENS MARTHADISTRIKT r.f.

 

Marita Ehnström, Ordförande                       Daniela Berlin, Sekreterare

Daniela Berlin

Ordförande Marita Ehnström

marita.ehnstrom@gmail.com
050-514 96 99

Sekreterare Daniela Berlin

danielaberlin@hotmail.com
050-5720060 - samtal kvällstid

KONTAKT

Marita Ehnström, ordförande
Kristina Vesterback, I vice ordf.
Anne Ohls, II vice ordf.
Daniela Berlin, sekreterare
Inga-Lill Vestergård, styrelsemedlem samt kassör inom styrelsen
Margaretha Westergård, styrelsemedlem
Seija Knipström, styrelsemedlem
Eivor Sundbäck, styrelsemedlem
Jessica Örn, styrelsemedlem
Margit Grind, styrelsemedlem
 

På gång i Vasabygdens Marthadistrikt!