Vasabygdens område

Distriktets Vårmöte i Smedsby

19.02.2019 kl. 21:05
Vasabygdens Marthadistrikt bjuder in till Vårmöte!
Onsdagen den 13.03.2019, kl.18.00

Till

Marthaföreningar och kretsar i Vasabygdens Marthadistrikt
 

INBJUDAN TILL VÅRMÖTE

 

Härmed är NI ALLA hjärtligt välkomna till Vårmöte onsdagen den 13 mars 2019 kl. 18.00 vid Folkhälsans hus i Smedsby (Seniorpunkten), Niklasvägen 1.

 

Ärende: Vårmöteshandlingar

  • Kaffeservering från kl.17:45 – Kaffe med dopp à 4€
  • Föreningarnas valda ombud har med fullmakt (enligt stadgan)!
  • Vårmötet inleds ca kl.18:15
  • Föreningarna/kretsarna tar med en lotterivinst á 10 euro – tack på förhand!
  • Efter vårmötet hålls en föreläsning om diabetes

 

Förhandsanmälan, senast onsdagen den 06.03 till distriktets ordförande Marita Ehnström: 050-514 96 99 alt marita.ehnstrom@gmail.com eller till distriktets sekreterare: Daniela Berlin: 050-572 00 60 alt. danielaberlin@hotmail.comkvällstid. Meddela även om ev. allergier.

 

VI ÖNSKAR ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

 

VASABYGDENS MARTHADISTRIKT r.f.

 

Marita Ehnström, Ordförande                       Daniela Berlin, Sekreterare

Daniela Berlin
Kontaktuppgifter

Kontakt

Marita Ehnström
Ordförande
marita.ehnstromgmail.com
050 5149 699

 

Styrelsen 2020

I vice ordf. Kristina Vesterback, Petalax Mf                
ers. Sofia Stordfors, Petalax Mf

II vice ordf. Anne Ohls, Replot Mf                              
ers. Chatarina Nåhls, Replot Mf

Marianne Vikman, Helsingby-Toby Mf                             
ers. Britta Beijar, Karperö Mf

Inga-Lill Vestergård, kassör inom styrelsen, Vassor Mf
ingalill.vestergard@gmail.com
050 5293 561 (kvällstid)                      
ers. Christel Nybäck, Kvevlax Mf

Seija Knipström, sekreterare inom styrelsen, Gerby Marthakrets   
seija.knipstrom@vaasa.fi
044 3466 022 (kvällstid)                   
ers. Margareta Björk, Dragnäsbäck Mf

Eivor Sundbäck, Malax Mittemellan mf                       
ers. Gun-Britt Thomasfolk, Smedsby Mf

Jessica Örn-Esselström, Ruth Mf
ers. Mikaela Nykvist, Solf Mf                  

Solveig Nykvist, Vörå Mf                                    
ers. Margit Grind, Koskeby Mf