Vasabygdens område

Gör-Om-Mig dag vid Folkhälsans Hus

30.03.2019 kl. 17:36
Välkomna på Gör-Om-Mig dag till Smedsby 7.4!
Välkomna på Gör-Om-Mig dag till Smedsby 7.4! Dress Like Marie och Vamia kommer att vara på plats! Kom och förnya dig inför våren. Gratis inträde! Distriktet ordnar servering!
Daniela Berlin
Kontaktuppgifter

Kontakt

Marita Ehnström
Ordförande
marita.ehnstromgmail.com
050 5149 699

 

Styrelsen 2020

I vice ordf. Kristina Vesterback, Petalax Mf                
ers. Sofia Stordfors, Petalax Mf

II vice ordf. Anne Ohls, Replot Mf                              
ers. Chatarina Nåhls, Replot Mf

Marianne Vikman, Helsingby-Toby Mf                             
ers. Britta Beijar, Karperö Mf

Inga-Lill Vestergård, kassör inom styrelsen, Vassor Mf
ingalill.vestergard@gmail.com
050 5293 561 (kvällstid)                      
ers. Christel Nybäck, Kvevlax Mf

Seija Knipström, sekreterare inom styrelsen, Gerby Marthakrets   
seija.knipstrom@vaasa.fi
044 3466 022 (kvällstid)                   
ers. Margareta Björk, Dragnäsbäck Mf

Eivor Sundbäck, Malax Mittemellan mf                       
ers. Gun-Britt Thomasfolk, Smedsby Mf

Jessica Örn-Esselström, Ruth Mf
ers. Mikaela Nykvist, Solf Mf                  

Solveig Nykvist, Vörå Mf                                    
ers. Margit Grind, Koskeby Mf